งานฉลากน้ำถ้วย

ผลิตและออกแบบฉลากปิดฝาถ้วยทุกขนาด ฝาแก้วน้ำดื่ม ฝาแก้วชานมไข่มุก ฝาแก้วกาแฟ ฝาแก้วน้ำส้มเกล็ดหิมะ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสำหรับผู้ใช้งาน เสียหายน้อย ลดต้นทุน

ตัวอย่างงานฉลากน้ำถ้วย

ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

บริษัท ออลแพค เมคลิงค์ จำกัด

Tel: 0644691462

งานฉลากน้ำถ้วย

ผลิตและออกแบบฉลากปิดฝาถ้วยทุกขนาด ฝาแก้วน้ำดื่ม ฝาแก้วชานมไข่มุก ฝาแก้วกาแฟ ฝาแก้วน้ำส้มเกล็ดหิมะ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสำหรับผู้ใช้งาน เสียหายน้อย ลดต้นทุน

ตัวอย่างงานฉลากน้ำถ้วย

ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

บริษัท ออลแพค (ไทยแลนด์) จำกัด

Tel: 0624424954