พลาสติก PVC/PE แพ็คโหล

จำหน่ายพลาสติกฟิล์มหด PVC แพ็คโหล หรือ หุ้มสินค้าทุกชนิด สามารถทำขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ น้ำ SPEC ตามขนาดและความหนาของลูกค้า พลาสติกหุ้มแพ็คโหลมี 2 แบบ คือ

1. พลาสติกชนิด PVC สามารถอบได้ด้วย ไดร์เป่าลมร้อน หรือเครื่องอบลมร้อน ทั่วไป เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

2. พลาสติกชนิด PE มีลักษณะเหนียวนุ่มมีความยืดหยุ่นสูง ใช้อุณหภูมิในการอบ 180-220 องศา มี 2 แบบให้เลือกคือแบบม้วน (สำหรับการใช้งานกับเครื่องแพ็คโหล) และแบบตัดเป็นชิ้นตามขนาดที่ลูกค้าใช้

ตัวอย่างงานพลาสติก PVE/PC แพ็คโหล

พลาสติก PVC/PE แพ็คโหล

จำหน่ายพลาสติกฟิล์มหด PVC แพ็คโหล หรือ หุ้มสินค้าทุกชนิด สามารถทำขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ น้ำ SPEC ตามขนาดและความหนาของลูกค้า พลาสติกหุ้มแพ็คโหลมี 2 แบบ คือ

1. พลาสติกชนิด PVC สามารถอบได้ด้วย ไดร์เป่าลมร้อน หรือเครื่องอบลมร้อน ทั่วไป เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

2. พลาสติกชนิด PE มีลักษณะเหนียวนุ่มมีความยืดหยุ่นสูง ใช้อุณหภูมิในการอบ 180-220 องศา มี 2 แบบให้เลือกคือแบบม้วน (สำหรับการใช้งานกับเครื่องแพ็คโหล) และแบบตัดเป็นชิ้นตามขนาดที่ลูกค้าใช้

ตัวอย่างพลาสติก PVC/PE แพ็คโหล