งานฉลากสินค้า

ฉลากพลาสติกฟิล์มหด ชนิด พลาสติก PVC , OPP และ ฉลาก ดิจิตอล

จำหน่ายฉลากพลาสติก สำหรับสวม หรือพันกับขวดพลาสติก มีความคงทน รับประกันคุณภาพ มีหลายรูปแบบให้คัดสรร สามารถสั่งออกแบบทำขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ ออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพ พิมพ์โดยเครื่องจักรที่ทันสมัยทำให้งานออกมามีคุณภาพ

ตัวอย่างงานฉลากสินค้า

งานฉลากสินค้า

ฉลากพลาสติกฟิล์มหด ชนิด พลาสติก PVC , OPP และ ฉลาก ดิจิตอล

จำหน่ายฉลากพลาสติก สำหรับสวม หรือพันกับขวดพลาสติก มีความคงทน รับประกันคุณภาพ มีหลายรูปแบบให้คัดสรร สามารถสั่งออกแบบทำขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ ออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพ พิมพ์โดยเครื่องจักรที่ทันสมัยทำให้งานออกมามีคุณภาพ

ตัวอย่างงานฉลากสินค้า