กล่องกระดาษลูกฟูก

สำหรับบรรจุสินค้า มีแบบ 3 ลอน 5 ลอน ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและสามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

ตัวอย่างกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก

สำหรับบรรจุสินค้า มีแบบ 3 ลอน 5 ลอน ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและสามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

ตัวอย่างกล่องกระดาษลูกฟูก