ซอง/ถุง

ถุงซิปล็อค ซองขนม ถุงสำหรับบรรจุอาหาร น้ำยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ตัวอย่างซอง/ถุง

ซอง/ถุง

ถุงซิปล็อค ซองขนม ถุงสำหรับบรรจุอาหาร น้ำยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ตัวอย่างซอง/ถุง